D-Soft Flash Doctor Windows 8 32/64 bit

D-Soft Flash Doctor Windows 8

D-Soft Flash Doctor Windows 8 שתוכננה במיוחד עבור כונני פלאש החייאה. התמודדות מושלמת עם כשלים תוכנה נפוצה. התוכנה מאפשרת לך להעתיק מידע מהכונן, לשמור ולהעביר מדיום אחר, אם ההתאוששות עדיין לא עובד.

זה גם אינטראקציה עם כוננים קשיחים. עיקרון הפעולה מתבסס על הפעולות הבאות: לאחר השקת, מתחיל עיצוב, שבו התוכנה מחפשת תאים פגומים כדי להחליף אותם עם חדשים. מדי פעם יש אובדן נתונים, אבל כונן הבזק מתעדכן. אתה יכול להורדה חינם D-Soft Flash Doctor אחרונה גרסה Windows 8.

להורדה בחינם

מידע טכני D-Soft Flash Doctor

צילום מסך D-Soft Flash Doctor Windows 8תוכנות קשורות
  1. CCleanerCCleaner
  2. SkypeSkype
  3. OperaOpera
  4. JetFlash Recovery ToolJetFlash Recovery Tool
  5. R-StudioR-Studio
  6. Hetman Partition RecoveryHetman Partition Recovery
ביקורות משתמשים